จิตตามรู้*

เมื่อคืนดูละครเรื่องบ่วง เริ่มต้นตอนได้น่าฟังมาก ถอดความมาดังนี้

การจะแก้ปัญหาทางจิตใจของตัวเอง ก็ต้องเข้าใจการทำงานของใจของตัวเองก่อน

ใจ มีหน้าที่วิ่งไป
จิต มีหน้าที่ตามรู้
เหมือนดูเงาในกระจก

ใจมักจะวิ่งไป
วิ่งไปหาอดีตที่จบไปแล้ว
วิ่งไปหาอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
และมักจะวิ่งไปหากองกิเลส ๓ กองนี้เสมอ

นั่นก็คือ
๑. ความโลภ ความอยากได้ ความไม่อยากได้
๒. ความโกรธ ความไม่พอใจ ความอาฆาตแค้นพยาบาท
๓. ความหลง คือความไม่รู้

ทุกครั้งที่มีความโลภ ความโกรธเกิดขึ้น แล้วเราไม่มีตัวจิตไปตามดูตามรู้ เราจะกลายเป็นคนหลงอยู่ตลอดเวลา

นอกจากนี้ ใจของเรายังมีนิสัยเหมือนลิง ลิงแสนซนจะวิ่งไปเรื่อยๆ ไปหากองกิเลสต่างๆ ถ้าเราไม่อยากมีความทุกข์หรืออยากทุกข์น้อยลง เราก็ต้องฝึกการมีสติ

การเจริญสติที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราไว้คือ “ต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ” แล้วเมื่อเราฝึกสติตามรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆ เราก็จะเห็นสามัญลักษณะของธรรมชาติ นั่นคือความจริงของธรรมชาติทุกสรรพสิ่ง ซึ่งมีลักษณะ ๓ ข้อ

ข้อ ๑. ไม่มีอะไรยั่งยืน ให้เราทุกข์แค่ไหนก็มีวันจบ
ข้อ ๒. ทุกสรรพสิ่งมีสภาวะที่ไม่คงที่ เช่น ให้เรานอนท่าสบายอย่างไร ประเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนท่าอยู่ดี ไม่อย่างนั้นก็จะกลายเป็นทุกข์เกินไป
ข้อ ๓. สภาวะที่เราบังคับไม่ได้ เช่น เราอยากบังคับให้ใจหยุดเศร้า ร่างกายของเราแท้ๆ เรายังบังคับไม่ได้

ความรักที่เคยมี สักวันก็ไม่มี
อยากจะบังคับให้หยุดเศร้าเดี๋ยวนี้วันนี้ ก็ทำไม่ได้
ในเมื่อเรายอมรับมันไม่ได้ เราก็เลยเป็นทุกข์

พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่ใช่ว่าท่านไม่มีความทุกข์ แต่ท่านฝึกสติมากจนชำนาญ จนเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้น ความทุกข์เหล่านั้นไม่สามารถทำร้ายหรือกระทบกระเทือนจิตใจของท่านได้

พระพุทธองค์ทรงมองว่าความทุกข์เป็นลักษณะธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนความสุข

การรักษาความรักให้มากมายเหมือนเดิมก็เป็นเรื่องฝึนธรรมชาติ

การยืนต่อกลอนกับธรรมชาติ ทำอย่างไรเราก็ไม่มีวันชนะ และจะมีแต่ความทุกข์เท่านั้นด้วย แต่หากเราเข้าใจและยอมรับธรรมชาติ ในที่สุดคุณจะอยู่เหนือมันได้

ฟังได้ที่ลิงก์ YouTube นาทีที่ 00.00-03.25

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s