สารคดี “พระเจ้าแผ่นดิน”*

สารคดี “พระเจ้าแผ่นดิน” 9 ตอน โดยผู้ผลิต บริษัท พาโนราม่าเวิลด์ไวด์

ภาณุภณ เอี่ยมอุดม

ชื่อเรื่อง พระเจ้าแผ่นดิน
ผู้ผลิต บริษัท พาโนราม่าเวิลด์ไวด์
บทสารคดี/ข้อมูล, ปัณฑา สิริกุล ; บรรยาย, วิชัย อุดมพงศ์ลักขณา ; [ดำเนินรายการ], นิรุตต์ ศิริจรรยา.
ผู้แต่งนิติบุคคล บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บริษัทฯ, 2549.

— ตอน 1 เพราะรักของราษฎร
— ตอน 2 ทฤษฎีใหม่
— ตอน 3 พลังแผ่นดิน
— ตอน 4 พิสุทธบารมีกับวัฏจักรของแผ่นดิน
— ตอน 5 เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
— ตอน 6 น้ำจากฟ้า
— ตอน 7 พระบิดาแห่งนวัตกรรม
— ตอน 8 ความรู้คู่คุณธรรม
— ตอน 9 พอเพียงเพื่อเพียงพอ.

หมายเหตุ : สารคดีเฉลิมพระเกียรติ และรวบรวมความเป็นไปของบ้านเมือง 60 ปีผ่านความคิด ความทรงจำ ประสบการณ์ของบุคคลผู้ทำงานใกล้ชิดเบื้องยุคลบาทมากที่สุด.

ผู้แต่งร่วม ปัณฑา สิริกุล. วิชัย อุดมพงศ์ลักขณา. นิรุตต์ ศิริจรรยา.

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.